Ketvirtus metus UAB „SDG“ organizuoja forumą „Aplinkosauga įmonėse“. Šių metų renginyje kalbėsime apie verslo atsakomybę už aplinkosaugą, nuotekų tvarkymo aktualijas ir iššūkius. Daug dėmesio bus skiriama tvarumo ataskaitų rengimui, vertinimui ir teisiniam reguliavimui.

Forumo pranešėjai – valstybinių institucijų, nevyriausybinių ir mokslo organizacijų, verslo atstovai. Po trumpų individualių pranešimų, skirtingų sričių svečiai dalyvauja diskusijoje, atsako į auditorijos klausimus.

UAB „SDG“ iniciatyva, forume taip pat teikiama nominacija „Metų tvarus požiūris į aplinkosaugą“ už atliekas ir taršą mažinančius, energiją taupančius ar atsinaujinančios energijos šaltinius įveiklinančius sprendimus, turinčius įtakos efektyviam išteklių naudojimui ir tvariai įmonės plėtrai.

Kviečiame aplinkosaugos specialistus, įmonių vadovus, verslo socialinės atsakomybės ir darnios veiklos ekspertus bei visus, besidominčius atsakingo verslo praktika, susitikti kovo 20 d. Kauno „Žalgirio“ arenos SDG amfiteatre.

Šių metų forumo temos:

ĮMONIŲ ATSAKOMYBĖ UŽ APLINKOSAUGOS PAŽEIDIMUS.

Valstybės aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimas ir koordinavimas, mokestiniai įsipareigojimai už taršą. Dažniausi ir didžiausi įmonių įvykdomi aplinkosaugos pažeidimai, žalos gamtai įvertinimas ir kompensavimas. Patarimai aplinkosaugos specialistams įmonėse.

TVARUMO ATASKAITOS.

Tvarumo tendencijos, reikalavimai verslui, teisinis reguliavimas. Teisingas ataskaitų rengimas, kas ir kada privalės rengti ataskaitas. Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD). Ataskaitas rengiančių įmonių patirtis.

NUOTEKŲ TVARKYMAS: AKTUALIJOS IR IŠŠŪKIAI.

Gamybinių, lietaus, buitinių nuotekų valymo ir išleidimo iššūkiai. Taršos leidimai. Teisinių aktų pakeitimai nuotekų srityje. Nuotekų tvarkymo informacinė sistema.


Forumo moderatorius Ignas Grinevičius, žurnalistas.

Sekite naujienas mūsų svetainėje – netrukus papildysime forumo programą, pristatysime naujus pranešėjus ir paskelbsime paraišką apdovanojimui laimėti!

Forumas
APLINKOSAUGA
ĮMONĖSE 2024

Vieta: Kauno „Žalgirio“ arena, SDG amfiteatras

Vyks tiesioginė transliacija internetu.

Laikas: Kovo 20 d.
Renginio pradžia: 10:00

Renginio pranešimų sąrašas pildomas.

Registracija

09.00–10.00

Įžanginis žodis

10.00–10.10

Įmonių atsakomybė už aplinkosaugos pažeidimus

10.10–11.30

Tvarumo ataskaitos

13.00–14.40

Forumo dalyvių pietūs restorane „SALA“

12.00–13.00

Forumo dalyviams bus išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

FORUMO PROGRAMA

Nuotekų tvarkymas: aktualijos ir iššūkiai

15.00–16.20

Nominacija

Nominacijos „Metų tvarus požiūris į aplinkosaugą 2024“ laimėtojo apdovanojimas

11.30–12.00

FORUMO PRANEŠĖJAI IR DISKUSIJOS DALYVIAI

Ignas Grinevičius

Žurnalistas, forumo moderatorius

FORUMO NOMINACIJA

Atsisiųskite paraiškos nominacijai formą

Siekiant pabrėžti šalies įmonių ir organizacijų pasiekimus, skelbiamas atviras konkursas forumo nominacijai „Metų tvarus požiūris į aplinkosaugą 2024“ laimėti.

Kviečiame įmones pristatyti iniciatyvas aplinkos apsaugos srityje ir tapti pavyzdžiu kitiems.
Paraiškos nominacijai teikiamos el. p. info@sdgforumas.lt iki kovo 14 d.

SDG suburta ekspertų ir nepriklausomų specialistų komisija įvertins gautas paraiškas ir kovo 20 d. forumo „Aplinkosauga įmonėse 2024“ metu pristatys konkurso dalyvius bei apdovanos laimėtoją.